Några viktiga saker att tänka på när man ska välja leverantör inom SEO

2014-10-20 - 15:15

Den digitala marknadsföringen blir som de flesta konstaterat viktigare och viktigare för varje enskilt företag. Vad gäller sökmarknadsföring på internet är Google idag i många fall den effektivaste kanalen att synas på. Att sökmotoroptimera sin webbplats för att synas på Googles organiska träfflista är något som i många fall ses som en självklarhet för företagare stora som små. Den stora frågeställningen är emellertid oftast inte ifall man ska satsa på att sökmotoroptimering utan snarare vem man ska anlita. Det är en svår process för företagare att särskilja erbjudanden och framför allt vilka företag man kan lita på då chansen att stöta på oseriösa aktörer växer i takt med att branschen blir större.

Vi på SEOnova har sett olika typer av tips på hur man ska gå tillväga för att välja en seriös aktör och listar nedan några punkter som kan vara värt att kontrollera innan man väljer aktör

Hur många års erfarenhet finns det inom sökmotoroptimering inom bolaget?

Kan vara en självklar sak att fråga men i vissa fall är den totala erfarenheten väldigt liten i även stora bolag. Erfarenheten är särskilt viktig inom sökmotoroptimering, eftersom det är det enda sättet att få en djupare förståelse för hur sökmotoroptimering fungerar. Chanserna ökar ju såklart att man kan få fram en vinnande strategi om man hängt med ett tag i branschen med goda resultat och följt med i utvecklingen. Vårt råd är alltså att om möjligt ta reda på hur stor samlad erfarenhet som finns på företaget man vill anlita.

Hur viktig är jag som kund hos företaget jag anlitar?

Förutsatt att det finns kunskap och stabilitet i företaget man funderar på att anlita, så är det självklart intressant hur man blir behandlad som kund. Frågor man kan ställa sig kan vara: Hur viktig är jag som kund för detta bolaget? Är jag en i mängden eller prioriterad?. Hur ser kundnöjdheten ut historiskt ? Självklart vill man som kund att företaget ska lägga så mycket energi som möjligt för att just ens egna sökord ska hamna i topp och då är vid sidan av kunskap, tid och engagemang viktiga faktorer.

Referenser, kundcase etc

Givetvis är det en fördel om företaget kan visa upp flertalet referenskunder från tidigare case och det är såklart även en fördel om det finns möjlighet att ringa upp befintliga kunder

Hur ser bolaget ut finansiellt?

Självklart vill man ha en långsiktig och stabil partner när man vill satsa på sökmotoroptimering och inte riskera att man ofrivilligt tvingas bryta ett avtal eller förlora dyrbar tid på att leta ny partner pga konkurs, nedläggning eller liknande. Frågor man bör ställa sig. Hur såg senaste bokslutet ut ? Om det inte finns något bokslut så kan man be att få finansiella rapporter på senaste kvartal, halvår etc. Hur ser trenden ut för bolaget generellt?

Hur ser avtalsförfarandet ut?

Avtalen bör vara lätta att förstå och tydliga. Om det är löpande avtal bör dessa vara lätta att komma ur. Ifall det handlar om engagemang som handlar om längre tid ska dessa vara tydligt specificerade. Ev förnyelse bör ske på kunds begäran och inte via någon ”automatförnyelse” för att man glömt säga upp avtalet eller liknande.

Erbjuds tjänsten till skäligt pris och finns det garantier ?

En fråga man bör ställa sig är ifall tjänsten man erbjuds håller en rimlig prisnivå. vad för typ av aktiviteter ingår i offerten?, finns det några garantier?, i så fall vilka och på vilket sätt är de utformade?
Grundregeln gällande ex garantier är att det inte går att få några. Den enkla anledningen till detta är att det är sökmotorer som sätter upp spelreglerna och därför kan man inte lova resultat på en plats man själv inte påverkar fullt ut. Däremot kan leverantörer garantera att man inte tar betalt förrän man uppnått överenskommet resultat. Riskerna med denna typen av avtal är att dessa försäkringar oftast blir dyrare (risken att inte få betalt måste väga upp ekonomiskt) och att det i vissa fall finns en risk för att leverantören försöker pressa upp resultaten snabbt och kortsiktigt för att få betalt.
Viktiga frågor att ställa om man få ett erbjudande med garantier kan vara ex:

Är det svåra sökord ?

Om sökorden inte är särskilt konkurrensutsatta, så behövs troligen inte några garantier, förutsatt att företaget du anlitar kan visa upp framgångsrika resultat på liknande segment sedan tidigare. Detta för att du troligtvis betalar ett större pris för en garanti som du kommer uppnå ändå.

Är garantierbjudandet bra?

Om företaget du vill anlita ändå erbjuder en garanti på ex lokala sökord, se då till att den är hyfsat heltäckande, dvs att den täcker större delen av din avtalstid om den ska vara värd att betala för. i annat fall betalar du för en försäkring som är onödig. Då kan det vara på sin plats att fråga i fall man kan plocka bort garantin och få ett billigare pris eller utöka löftet i garantin.

Ur ett neutralt perspektiv kan det definitivt vara motiverat att i vissa fall jobba efter ersättning efter resultat och i andra fall kan ett fast pris vara motiverat.

Transparent uppföljning

för att kunna utvärdera resultatet bör man få uppföljning kontinuerligt för att se vad vidtagna åtgärder fått för konkret effekt. Någon typ av kontinuerlig rapportering bör finnas på plats så man kan jämföra olika perioder och på så vis spåra trender i resultat och utveckling