Vikten av att ha ett bra innehåll

2015-02-09 - 15:25

Dagligen stöter vi på företagare som tagit beslutet att flytta över en stor del av pengar man satsat på tryckt reklam till förmån för digitala satsningar. Inte sällan är Google.se en av de kanalerna som prioriteras allra högst, antingen via köpt reklam (Adwords) eller via sökmotoroptimering för att kunna konkurrera på den organiska träfflistan. Som företagare är man i allmänhet van vid att man fattar ett beslut om vilken kanal man ska satsa sina pengar, därefter betalar man sin faktura och sen dröjer det ett år innan man fattar ett nytt beslut huruvida man ska fortsätta på samma spår eller byta.

Detta fungerar emellertid inte så bra när man har som strategi att synas på Google. Även om man anlitar en duktig byrå inom Adwords och SEO, så krävs det ett engagemang från kunden för att det ska fungera optimalt. Eftersom Google bygger sin sökmotor på relevans så krävs det att hemsidan responderar på de krav som Google ställer om man vill synas på begrepp som har med verksamheten att göra.
Ett av de mest grundläggande kraven är att sidan har ett innehåll samt undersidor som matchar de sökord/fraser som ditt företag vill bli förknippade med .Om webbplatsen saknar detta så kommer din närvaro på Google att bli dyrare (Adwords) eller klart försämrad (SEO).

Som företagare kan man alltså inte bara ”betala” sig till bra positioner i synnerhet inte när det gäller organiska placeringar, utan det krävs en viss tid samt engagemang för att skapa mer stabila och långsiktiga resultat. Det krävs helt enkelt mer av ett samarbete för att vara framgångsrik digitalt än tidigare

Vårt råd från SEOnova är att lägga den tid som krävs för att skapa ett intressant och relevant innehåll på er webbplats, gärna i samråd med ett SEO-företag. Det är grunden för framgångsrika placeringar på sökmotorer