Vikten av grundläggande optimering

2016-11-02 - 09:50

I takt med att Google blivit bättre på att tolka innehåll så har domedagsklockorna ljudit angående att SEOföretagens tjänster blivit överflödiga. Kortfattat går tesen ut på att Google numera är så bra på att tolka innehåll att man bara behöver göra en bra sida så kommer den rankas upp automatiskt. Denna tesen har man hört till och från i flera år (oftast i samband med omvälvande uppdateringar från Googles sida). utan tvekan blir Google bättre och bättre på att tolka webbplatsers innehåll men att tro att Google skulle fullt ut skulle förstå en sida som ej är optimerad kontra samma sida som är optimerad är helt felaktigt. Ett exempel på detta kan nämnas ett företag som vi själva är delägare i, nämligen SpabadCenter.

Efter lite ouppmärksamhet en eftermiddag så kom vi på att vi uppdaterat temat som webbplatsen är byggd i och inte lagt in metadatan korrekt, dvs titles på alla sidor var raderade till default.  Sidan som sådan hade inte förändrats ett dugg innehållsmässigt eller på något annat sätt, vilket i teorin skulle innebära att sidans ranking skulle vara oförändrad. Självklart hade vi inga sådana illusioner eftersom vi vet att just titlar är väldigt starka signaler för Google fortfarande. Oturligt nog för oss så hade sidan hunnit indexeras med bortraderade titlar och effekten blev att vi inom ett dygn tappade ranking från plats nummer 5 organiskt på sökordet spabad till plats nummer 27. Vi drar in ca 400 klick i månaden på det sökordet samt en helt gäng andra klick på long tail som också blir påverkat. Man behöver inte vara särskilt insatt för att dra slutsatsen att man inte får särskilt många klick på plats nummer 27, så om vi inte hade gjort något åt saken så hade detta inneburit tappad trafik på ca 5000 klick om året + förlorad longtail på lika mycket.

 

Ovan är ett konkret exempel på hur stor skillnad  det är mellan en sida som är helt blank och en annan som är grundläggande optimerad. Detta märkte vi effekt av direkt i form av tappad trafik men det intressanta är alla tusentals företag som aldrig haft en väloptimerad sida och som därför inte vet hur mycket potentiella kunder som de går miste om