Hur skapar vi bra content på hemsidan?

2017-07-24 - 11:16

Varför vill vi ha bra innehåll på hemsidan?

  1. Besökaren skall finna sidan informativ och ge en bra bild av företagets produkter/ tjänster. Här finns ju inte samma möjlighet som i en fysisk butik, där du alltid kan fråga någon.
  2. Externa länkar till en sida med undermåligt innehåll ger sämre effekt. (och alla vill ju förbättra sina positioner hos sökmotorerna, eller hur?)

Vem skall då skriva texterna för bästa resultat?
SEO-teknikern eller content writern?

Kostnad

Ser man till kostnaden så är det billigare att låta SEO-teknikern skriva texten eftersom hen ändå är inne och gör justeringar på sidan. Det blir betydligt dyrare att hyra in en extern content writer.

Kvalitet

Utan tvekan är en content writer mest lämpad för att skriva säljande och informativa texter. Kan en content writer skriva SEO-vänliga texter utan att kunna något om SEO? Ytterst tveksamt. Det krävs i alla fall grundläggande SEO-kunskaper för att göra texten SEO-vänlig.

Om SEO-teknikern skriver texten blir den oftast korrekt med tanke på sökordsdensitet o. dylikt, men sällan eller aldrig den informativa text som besökaren efterfrågar.

Säljarens roll

Hur kommer säljaren in i processen?
Säljaren är ju den som har den första kontakten med kunden och förmodligen den som har bäst insikt i kundens verksamhet. I de säljutbildningar jag deltagit i har det alltid funnits en återkommande punkt som är den viktigaste i säljsamtalet.Det är att få så mycket information som möjligt om kundens verksamhet. Förr var det viktigt för att kunna veta vilken tjänst/produkt man skulle erbjuda kunden, men idag även för att kunna lämna info vidare till den som eventuellt skall skriva/komplettera innehållet på hemsidan.

Sammanfattningsvis kan man se att ett samarbete mellan säljare, SEO-tekniker och content writer är bästa receptet för att ta fram SEO-vänligt innehåll. En av de viktigaste pusselbitarna för att få bra placeringar hos sökmotorerna.