SEOnova BAS
SEOnova BAS

Denna lösning lämpar sig för företaget på den mindre orten som vill satsa på att markant förbättra placeringarna på relevanta sökord på sin lokala marknad.

SEOnova Allround
SEOnova Allround

Denna lösning lämpar sig för företaget som markant vill förbättra sin synlighet på sökmotorerna, troligtvis lokalt eller på lågt konkurrensutsatta sökord på riksnivå.

SEOnova Allround+
SEOnova Allround+

Denna lösning lämpar sig för företaget som markant vill förbättra sin synlighet på sökmotorerna på lokal nivå med hårdare konkurrens eller på riksnivå vid lättare konkurrens.

SEOnova Advanced
SEOnova Advanced

Denna lösning lämpar sig för företaget som vill satsa på långt framskjutna placeringar på sökmotorerna vid hård konkurrens lokalt eller medelkonkurrens på riksnivå.

SEOnova MAX
SEOnova MAX

Denna skräddarsydda lösning lämpar sig för företaget som vill satsa på framgångsrika placeringar på sökmotorerna på hårt konkurrensutsatta sökbegrepp.

I samtliga lösningar ingår en grundanalys samt implementering av sökord i källkoden på er hemsida.

SEO – Sökmotoroptimering

Med fler än 35 miljoner sökningar per dag är Google den största sökmotorn i Sverige. Det är till övervägande del här dina potentiella kunder söker efter ditt företags produkter och därför blir ditt företags synlighet på sökmotorerna en vital marknadsföringsåtgärd.

SEOnova erbjuder ett flertal lösningar inom sökmotoroptimering anpassade efter just ditt företags behov. Vi erbjuder både paketerade lösningar och rent skräddarsydda lösningar beroende på vad som passar varje enskilt företag bäst. Vi har lösningar som lämpar sig för allt från lokala verksamheter på mindre orter till verksamheter i storstäder som t.ex. Malmö, Göteborg eller Stockholm och även för de som är verksamma i hela landet. Med andra ord har vi lösningar för de allra flesta företag på marknaden.

Varför Sökmotoroptimering (SEO)?

  • Google är Sveriges största marknadskanal där det dagligen utförs 35-40 miljoner sökningar.
  • Ca 90% av alla konsumenter i Sverige använder Google innan de genomför ett köp.
  • Uppemot 99% av alla klick sker på Googles förstasida – syns du inte så finns du inte.
  • Att vara ett tillgängligt alternativ när dina potentiella kunder söker efter dina produkter/tjänster är både lönsamt och varumärkesbyggande.

Oavsett lösning så börjar vi alltid med att analysera din hemsida för att i nästa steg göra en handlingsplan för din digitala verksamhet, samtidigt som vi gemensamt fastställer de viktigaste sökorden för just din verksamhet.
 När vi sedan bestämt konkret målsättning och mätbara resultat är vi redo att påbörja arbetet med att ta dig till bättre placeringar på sökmotorerna, t.ex. Google, där vi löpande följer resultaten och arbetar med att uppnå de uppsatta målen.

Gemensamt för alla erbjudanden är att det ej förekommer några automatiska förnyelser på våra avtal. Vi tror att man som nöjd kund väljer att fortsätta att anlita oss igen av fri vilja inför en ny avtalsperiod.

Nedan följer ett axplock av de lösningar SEOnova erbjuder inom segmentet sökmotoroptimering. Denna produkt går utmärkt att kombinera med våra responsiva hemsidor, mobila hemsidor och Google AdWords.

Jag vill ha en gratis konsultation!

Kontaktuppgifter

* anger obligatoriska fält